Skillnaden mellan jurist och advokat

Juridik är läran om rättsreglers tolkning och tillämpning. I Sverige krävs det idag ingen formell examen för att kunna kalla sig jurist. Men eftersom det ligger i juristens uppdrag att analysera och tolka lag är det vanligt med en juris kandidatutbildning eller en juristexamen. Tittar man på amerikanska filmer är det lätt att tro att jurist och advokat är samma sak. Det beror delvis på att det nästan är sant i USA. Där har man nämligen möjlighet att direkt efter juristutbildningen göra ett prov för att bli advokat. I Sverige krävs att man arbetar med juridiska arbetsuppgifter under minst tre år innan man kan söka till advokatsamfundet och få titeln.

 

Arbetsuppgifter
Alla jurister måste inte bli advokater eller domare. Utbildningen är bred och öppnar upp för många spännande arbetsmöjligheter. Knappt fyra av tio av Sveriges verksamma jurister arbetar med det som anses vara traditionella juristyrken. Istället återfinns de exempelvis inom polisväsendet, på bank eller i statlig förvaltning. Jurister är verksamma inom såväl offentlig som privat sektor. Idag är 58 procent av de svenska juristerna anställda inom privat sektor. 26 procent arbetar statligt och 6 procent arbetar kommunalt. Oavsett var man arbetar ingår det i en jurists arbetsuppgifter att samla in och ta del av juridiskt material för att kunna lösa problem och hjälpa till med lagtolkning. En jurist arbetar också med förhandlingar och företräder företaget eller myndigheten när avtal ska skrivas på.

 

Hur blir man jurist
Rättsvetenskap kan man läsa på ett flertal högskolor i Sverige och det räcker för många juristyrken. Vill man ha möjlighet att i framtiden bli advokat eller domare finns det bara sex alternativ kvar att välja mellan och det är universiteten i Lund, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Umeå och Örebro. En juridisk kandidatexamen omfattar 270 högskolepoäng vilket motsvara 4,5 års heltidsstudier. Under utbildningen läser man bland annat konstitutionell rätt, straffrätt, rättsfilosofi, rättshistoria, processrätt och förvaltningsrätt. Den svenska juristutbildningen är främst inriktad på svenska rätt. Därför är det inte självklart att man kan arbeta som jurist i andra länder efter en svensk examen. Samma sak gäller åt andra hållet. Väljer man att utbilda sig inom juridik i ett annat land behöver man ofta komplettera utbildningen i Sverige. UD antar regelbundet jurister till Diplomatprogrammet, detta öppnar upp möjligheter till utlandsarbete och representation. Jurister som arbetar internationellt har ofta valt att specialisera sig inom folkrätt, mänskliga rättigheter eller affärsrätt. Med sådana kunskaper finns möjlighet att arbeta inom internationella organisationer som FN eller EU.

 

Anlita en jurist
Juristtiteln är inte skyddad av lag. Det betyder att vissa regler som enligt lag gäller för advokater inte är gällande för jurister. Advokater kontrolleras av advokatsamfundet och har skyldighet att arbeta enligt god advokatsed, något som bland annat innebär lojalitet gentemot klienten. Om man som advokat begår fel under yrkesutövandet kan titeln bli indragen. Jurister kontrolleras inte av någon tillsynsmyndighet och står inte automatiskt under tystnadsplikt. Därför är det viktigt vilken jurist man beslutar att använda sig av. Vill man vara säker på att information om tvisten inte läcker ut är det bra att upprätta ett sådant avtal. Känner man sig osäker kan det vara bättre att vända sig till en advokat för att få hjälp.

No responses yet

Comments are closed at this time.