Jurister underlättar vardagen

Livet är komplicerat ibland. Vissa situationer går inte, hur mycket man än vill, att reda ut utan professionell hjälp. Många kommer att finna att de är i behov av jurister någon gång under sitt liv.

Egen firma
Den som driver egen firma har i allmänhet redan varit i kontakt med jurister i något ärende. De kan nämligen vara behjälpliga på ett flertal områden. Är du i färd med att omvandla den enskilda firman till aktiebolag behöver du i allmänhet hjälp av skattejurist. En ombildning innefattar flera komplicerade moment och hjälp av en eller flera jurister som behärskar både skattefrågor och bolagsrätt kan mycket väl vara nödvändigt.

Det är heller inte ovanligt att den som driver egen firma kommer i konflikt med leverantörer eller kunder. Just därför bör man alltid rådfråga sina egna eller konsulterande jurister som är experter på att skriva kontrakt, för att skydda dig och din firma om en tvist skulle uppstå gällande betalning för varor eller tjänster, kvalité på produkter ni köpt in etc. Idag utsätts många mindre företag för bedragare som skickar bluffakturor. Dessa kan i många fall se ytterst beskäftiga och till och med vinna laga kraft om du inte bestrider dem.

Privata problem
Situationer där man behöver hjälp av jurister kan mycket väl uppstå även i privatlivet. Rättsskydd ingår ofta i hemförsäkringen. Skulle du bli inblandad i en bilolycka och det är oklart vem som är orsak, kan denna försäkring komma väl till pass. Ska du hyra ut lägenheten eller villan under en period är det i regel en god idé att konsultera en jurist och be denna titta på kontraktet. På så sätt kan du få hjälp med saker som att skriva bort hyresgästens besittningsrätt (om du hyr ut under längre än två år). Det kan även vara smart att skriva in en klausul i hyreskontraktet som stipulerar vad som gäller vid skadegörelse eller liknande. Allt detta kan jurister hjälpa till med.

Andra områden där man ofta behöver assistans av jurister är vid skilsmässor eller annan bodelning och vid uppdelning av arv. Sådana situationer är så gott som alltid svårt känslomässigt påfrestande. En jurist kan göra processen lättare och till och med säkerställa att de inblandande parterna förblir vänner under denna smärtsamma period av livet då man kanske inte orkar bråka och hålla på sin rätt.

 

No responses yet

Comments are closed at this time.